Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 20

Lão áo xanh bị ai ám toán? Thường Vạn Kỳ ngẩn người ra hỏi: – Té ra dính líu đến Giang Nam Song Hiệp ư? Lý Hàn Thu đáp: – Chính thế! Ðúng là Giang Nam Song Hiệp. Thường Vạn Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: – Huynh đài chịu ơn của Giang Nam … Continue reading Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 20

Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 19

Tại Kim Lăng chạm trán Thần thâu Thiếu niên áo trắng đã từ từ rút mảnh lụa trong hộp ra mở coi thì thấy có những hàng chữ sau đây: Người viết lời cam kết nay là Phương Tú ở Kim Lăng và Hàn Ðào ở Từ Châu. Bọn tại hạ tuy danh là hiệp … Continue reading Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 19

Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 17

Mảnh hồn tàn dưới lưỡi gươm oan nghiệt Thiếu niên áo trắng sắc mặt lợt lạt. Hiển nhiên trong lúc ác đấu vì đã vận dụng toàn lực. Hai người ra chiêu kiếm mau lẹ khiến cho quần hào không nhìn rõ được những thế công thủ của hai bên. Hai người đứng đối diện … Continue reading Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 17