[Truyện Chữ ] Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter ( Update Chương 89 – 100 )

Tên Truyện : Hậu Harry Potter – Albus Severus Potter


Tác giả: Phan Thiếu Gia

Nguồn: GameVN.Com

Nội dung:
Nói về câu chuyện 19 năm sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Đó là khoảng thời gian hòa bình ở thế giới pháp thuật. Vết sẹo của Harry đã không còn đau nữa. Nhưng sự yên ổn này có duy trì mãi không? Lời tiên tri về một Chúa Tể Hắc Ám mới liệu có đúng không? Rắc rối xảy ra khi hai trong ba đứa con Nhà Potter được phân loại vào hai nhà khác nhau…..

Cảnh báo :
Mặc dù là hậu Harry Potter nhưng truyện này sẽ không dựa theo đoạn 19 năm sau của Harry Potter tập 7. Nói chung truyện sẽ được viết theo kiểu sáng tạo của tớ, không hoàn toàn dựa theo nguyên tác. Tớ sẽ phá cách sẽ chế thêm để có thể kéo được truyện, để không bị gò bó bởi cốt truyện của bà Rowling ^^

Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 1 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 2 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 3 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 4 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 5 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 6 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 7 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 8 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 9 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 10 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 11 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 12 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 13 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 14 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 15 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 16 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 17 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 18 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 19 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 20 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 21 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 22 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 23 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 24 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 25 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 26 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 27 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 28 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 29 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 30 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 31 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 32 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 33 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 34 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 35 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 36 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 37 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 38 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 39 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 40 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 41 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 42 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 43 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 44 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 45 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 46 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 47 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 48 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 49 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 50 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 51 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 52 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 53 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 54 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 55 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 56 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 57 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 58 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 59 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 60 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 61 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 62 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 63 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 64 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 65 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 66 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 67 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 68 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 69 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 70 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 71 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 72 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 73 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 74 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 75 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 76 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 77 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 78 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 79 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 80 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 81 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 82 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 83 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 84 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 85 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 86 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 87 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 88 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 89 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 90 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 91 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 92 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 93 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 94 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 95 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 96 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 97 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 98 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 99 [ Xem ]
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter – Chương 100 [ Xem ]

Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter, tong hop Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter, doc truyen Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter, xem Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter, coi Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter, down load harry potter, tai hau harry potter

hau harry potter, doc truyen harry potter, doc truyen harry potter tap 1, truyen harry potter tap 1, doc truyen harry potter tap 7, harry potter tap 8, đọc truyện harry potter, truyen hau harry potter, truyện harry potter tâp 7, truyện harry potter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *